Ochrana proti UV žiareniu

 

UV žiarenie je neviditeľná zložka žiarenia na hranici viditeľného spektra. Delí sa na kategóriu A, B a C. UVC zachytáva ozónová vrstva. UVA a UVB sú také časti UV žiarenia, ktoré dopadajú až na Zem.

Z celkového množstva dopadajúceho UV žiarenia je 95 % lúčov UVA a 5 % UVB. Všetky slnečné okuliarové šošovky z našej ponuky majú veľmi kvalitné UV filtre, ktoré spĺňajú európske normy STN EN ISO 12312-l:2014 (Slnečné okuliare a podobné prostriedky na ochranu oči čast' 1 : Slnečné okuliare na všeobecné použivanie).