GrandOptical Garancia Plus

Istota, ktorá sa vám oplatí

KEDY SA MÔŽU VYUŽIŤ ZĽAVY GRANDOPTICAL GARANCIA PLUS?

 • V prípade náhodného poškodenia okuliarového rámu:
  • Keď sa okuliare dajú opraviť, na odbornú opravu poškodennej súčiastky alebo v prípade potreby výmeny za zhodnú s pôvodnou súčiastkou (typom a kvalitou).
  • V prípade, keď sa okuliare nedajú opraviť zabezpečíme nový rám zhodný s pôvodným.
 • V prípade náhodného poškodenia šošoviek:
  • Zabezpečíme šošovky rovnakej kvality, typu a dioptrií, ako boli pôvodné šošovky.
 • Ak zákazník okuliare stratil, zabudol si ich niekde alebo ich iba nevie nájsť.
  • V rámci služby GrandOptical Garancia Plus ponúkame našim zákazníkom, držiteľom karty Garancia Plus počas dvoch rokov od zakúpenia 1x 75% zľavu z nákladov na opravu alebo výmenu okuliarov v prípade ich náhodného poškodenia.
  • Ďalej v prípade kúpy nových okuliarov za stratené okuliare poskytneme 1x50% zľavu z ceny okuliarov bez zliav.

V AKOM PRÍPADE SA NEDAJÚ VYUŽIŤ ZĽAVY GRANDOPTICAL GARANCIA PLUS?

 • Prirodzené opotrebovanie.
 • Úmyselné poškodenie, zničenie.
 • Bezplatné služby Grandoptical (nastavenie okuliarov, zatiahnutie skrutiek, náhrada, výmena sedielok).

Ďalšie podmienky:

 • Zľavy GrandOptical Garancia Plus sa vzťahujú výlučne iba na pôvodne objednaný produkt s rovnakými dioptrickými parametrami, a hodnota zľavy sa posudzuje podľa pôvodnej spotrebiteľskej ceny bez zliav.
 • Zľava sa môže uplatniť iba po predložení karty Garancia Plus, o ktorú môže zákazník požiadať v prípade každej novej objednávky kompletných okuliarov (rám+šošovky). Poplatok za kartu je potrebné uhradiť pri objednávke, najneskôr však pri výdaji okuliarov a uhradení konečnej sumy za okuliare.
 • V prípade, ak zákazník kartu Garancia Plus nepredloží, nemôžeme mu tieto služby poskytnúť ani vtedy, ak v systéme vieme nájsť údaje o okuliaroch
 • Už využitá zľava karty Garancia Plus sa v každom prípade musí registrovať na karte, a po uplatnení oboch zliav sa karta odoberie zákazníkovi.
 • K okuliarom zakúpeným so zľavou 50%, resp. 75% sa nemôže zakúpiť nová Garancia Plus karta!

Cena karty Garancia Plus je určená na základe hodnoty zakúpeného produktu nasledovne:

 

Kúpna cena okuliarov Cena
40 - 100 € 11 €
101 - 130 € 13 €
131 - 160 € 17 €
161 - 190 € 19 €
191 - 250 € 25 €
251 - 300 € 30 €
301 - 350 € 35 €
351 - 400 € 40 €
401 - 450 € 45 €
nad 451 € 50 €