Záruka 100 % spokojnosti

Profesionálne služby, na ktoré sa dá spoľahnúť

Záruka 100 % spokojnosti s multifokálnymi okuliarmi

Multifokálne sklá sú špecifické tým, že súčasne korigujú zrak tak na blízko, ako aj na diaľku. Na túto skutočnosť si musia oči zvyknúť, čo niekedy môže niekoľko dní trvať. Preto vám v prvom mesiaci od ich vyhotovenia v prípade, že multifokálne sklá nespĺňajú Vaše očakávania alebo pre Vás pri nosení nie sú komfortné, ponúkame možnosť výmeny skiel za bežné (na diaľku alebo na blízko).

Podmienky záruky

 • Záruka 100 % spokojnosti s multifokálnymi okuliarmi sa vzťahuje na kúpené kompletné dioptrické okuliare s progresívnymi okuliarovými šošovkami.
 • V prípade nespokojnosti s multifokálnymi okuliarmi, môže byť výmena skla za bežné jednoohniskové (na diaľku alebo na blízko) a prípadný rozdiel zaplatenej ceny bude zákazníkovi vrátený.
 • Záruka 100 % spokojnosti s multifokálnymi okuliarmi sa nevzťahuje na tento ostatný sortiment v predajniach GrandOptical:
  • kompletné dioptrické okuliare s iným typom okuliarových šošoviek,
  • zhotovenie dioptrických okuliarov do vlastného prineseného rámu,
  • kontaktné šošovky,
  • slnečné okuliare,
  • okuliare vyhotovené podľa vlastného prineseného receptu (pokiaľ meranie následne nevykoná optometrista v GrandOptical),
  • čistiace prostriedky, roztoky a iný doplnkový sortiment.
 • Záruku 100 % spokojnosti s multifokálnymi okuliarmi možno uplatniť iba v prípade, že si zákazník kúpi kompletné dioptrické okuliare (rám + progresívne okuliarové šošovky + meranie zraku bolo vykonané naším optometristom a neubehli od neho viac ako 3 mesiace). Záruka neplatí v prípade samostatného nákupu rámu alebo okuliarových šošoviek.
 • Záruku 100 % spokojnosti s multifokálnymi okuliarmi si možno nárokovať maximálne do 30 dní odo dňa nákupu, teda odo dňa vyzdvihnutia hotových okuliarov. Na uplatnenie záruky a prípadného vrátenia rozdielu peňazí je nutné predložiť originálny doklad o kúpe.
 • Lehota vrátenia rozdielu peňazí a podmienky tohto vrátenia sa riadia podľa reklamačného poriadku. Peňažný rozdiel bude zákazníkovi vrátený do 30 dní od schválenia.
 • Záruku na výmenu progresívnych okuliarových šošoviek si nemožno uplatniť v prípade akéhokoľvek poškodenia okuliarov, teda rámu alebo okuliarových šošoviek.
 • Záruku tejto 100 % spokojnosti s multifokálnymi okuliarmi si možno uplatniť iba na okuliare kúpené po 1. októbri 2021.
 • V prípade, že zákazník zaplatí za okuliare v hotovosti alebo platobnou kartou, bude mu príslušný rozdiel vrátený podľa dohody – v hotovosti alebo na účet.
 • V prípade, že zákazník zaplatí platobným poukazom (v papierovej forme), bude sa zákazníkovi rozdiel vracať v hotovosti. V prípade nedostatku peňažnej hotovosti v pokladnici sa rozdiel vracia na bankový účet zákazníka.
 • Spoločnosť GrandOptical Slovakia s.r.o., prevádzkovateľ siete očných optík GrandOptical, si vyhradzuje právo zrušiť záruku alebo zmeniť jej podmienky bez predchádzajúceho upozornenia. Záruka sa vzťahuje na okuliare kúpené počas trvania akcie. Zrušenie záruky či zmena jej podmienok však nedopadá spätne na zákazníkov, ktorí si multifokálne okuliare v rámci danej ponuky kúpili. U týchto zákazníkov tak platia rovnaké podmienky záruky, aké boli ku dňu, keď z ich strany došlo ku kúpe multifokálnych okuliarov.

90-denná záruka merania zraku

Na vyhotovenie okuliarov, ktoré budú dokonale vyhovovať vašim potrebám, je nevyhnutné vykonať kvalitné meranie zraku. U nás vždy nájdete profesionálnych optometristov, ktorí váš zrak zmerajú na najmodernejších prístrojoch. Vďaka tomu vám môžeme zaručiť nielen presné výsledky očných testov, ale tiež perfektnú kvalitu okuliarov.

V prípade, že vaše novozhotovené dioptrické okuliare z nejakého dôvodu nespĺňajú vaše očakávania alebo neprinášajú komfort pri každodennom nosení, kontaktujte do 90 dní od merania zraku našich kolegov. V prípade potreby meranie zopakujeme, a pokiaľ pri ňom zistíme odchýlku, ktorá znižuje ostrosť videnia, šošovky v okuliaroch podľa požiadaviek na korekciu bezplatne vymeníme.

Podmienky záruky

 • Záruka 90-dennej garancie merania zraku sa uplatní iba pri meraní zraku, ktoré bolo vykonané naším optometristom.
 • Záruka 90-dennej garancie merania zraku sa nevzťahuje na tento ostatný sortiment v predajniach GrandOptical:
  • klasické slnečné okuliare,
  • okuliare vyhotovené podľa vlastného prineseného receptu (pokiaľ meranie následne nevykoná optometrista v GrandOptical),
  • čistiace prostriedky, roztoky a iný doplnkový sortiment.
 • Záruku 90-dennej garancie merania zraku si možno nárokovať maximálne do 90 dní odo dňa merania zraku. Na uplatnenie záruky je nutné predložiť originálny doklad o kúpe s dokladom o vykonanom meraní.
 • Záruka 90-dennej garancie merania zraku a bezplatnej výmeny dioptrických šošoviek je podmienená vykonaním nového merania zraku naším optometristom, pri ktorom bude zistená zmena zrakovej ostrosti spôsobená akoukoľvek zle nameranou hodnotou (dioptrie, cylinder, prizma a pod.).
 • Záruka 90-dennej garancie merania zraku sa vzťahuje výhradne na bezplatnú výmenu okuliarových šošoviek vhodných pre zákazníka, nie na vrátenie peňažnej sumy za šošovky alebo zákazku. Zákazník v takom prípade nehradí cenu okuliarových šošoviek ani cenu vykonanej výmeny.
 • Záruku 90-dennej garancie merania zraku si nemožno uplatniť v prípade akéhokoľvek poškodenia okuliarov, teda rámu alebo okuliarových šošoviek.
 • Záruku 90-dennej garancie merania zraku si možno uplatniť iba na okuliare kúpené po 1. októbri 2021.
 • Spoločnosť GrandOptical Slovakia s.r.o., prevádzkovateľ siete očných optík GrandOptical, si vyhradzuje právo zrušiť záruku alebo zmeniť jej podmienky bez predchádzajúceho upozornenia. Záruka sa vzťahuje na okuliare kúpené počas trvania akcie. Zrušenie záruky či zmena jej podmienok však nedopadá spätne na zákazníkov, ktorí v rámci danej ponuky podstúpili meranie zraku. U týchto zákazníkov tak platia rovnaké podmienky záruky, aké boli ku dňu, keď u nich došlo k meraniu zraku.

Doživotný servis

Ako naši zákazníci máte u nás garanciu doživotného servisu okuliarov zadarmo. To znamená, že vaše okuliare kedykoľvek na počkanie odborne upravíme, vyčistíme ultrazvukom či prípadne vykonáme drobné opravy, ako napr. utiahnutie skrutiek alebo výmenu nosníkov či sedielok. Môžeme tak zaistiť, že vaše okuliare budú vždy v perfektnom stave.