Informácie o oznamování

Aktuálnu verziu oznamovacej povinnosti s popisom interného a externého oznamovacieho systému si môžete stiahnuť z tohto odkazu:

Informácie o oznamování