Zľava 10 % na kontaktné šošovky

Zľava 10 % na kontaktné šošovky

Charakteristika akcie:

  • Zľava 10 % na nákup akýchkoľvek kontaktných šošoviek.

Doba trvania akcie:

  • Ponuka platí od 14. 10. 2020 do odvolania.

Dalšie pravidlá akcie:

  • Akcie sa môžu zúčastniť všetci zákazníci, ktorí si objednajú alebo uskutočnia v predajniach GrandOptical nákup v stanovenom termíne.
  • Zľava sa vzťahuje na všetky kontaktné šošovky v ponuke GrandOptical.
  • Zľava sa vzťahuje na akékoľvek množstvo kontaktných šošoviek.
  • Akcia sa nevzťahuje na doplnkový tovar potrebný k používaniu kontaktných šošoviek.
  • Akciová ponuka sa nevzťahuje na vyšetrenie zraku, jej cena sa hradí v plnej výške podľa platných pravidiel.
  • Nárok na zľavu nie je možné  uplatňovať spätne na už uzatvorené obchodné zmluvy (objednávky) a zľavu nie je možné  preniesť na inú skupinu výrobkov.
  • Zľavu nie je možné  rozdeliť na časti, nie je možné  ju vymeniť za hotovosť a z jej hodnoty nie je možné vracať v hotovosti.
  • Túto promo akciu nie je možné  kombinovať s inými akciovými ponukami trvalých alebo krátkodobých akcií.