Reklamačný poriadok, záručný list a informácie o údržbe

 

Obchodné meno: GRANDOPTICAL SLOVAKIA, s.r.o.

Podmienky reklamácie:

 • Na všetky výrobky sa poskytuje záruka na výrobné vady v období 24 mesiacov od dátumu predaja.
 • Na všetky úpravy a opravy dioptrických/slnečných okuliarov alebo okuliarových šošoviek sa poskytuje záruka na výrobné vady v období 3 mesiacov.
 • Prípadná reklamácia musí býť uplatnená vo firme, v ktorej bol výrobok zakúpený, a to bez odkladu, ihneď po zistení vady.
 • So zakúpeným výrobkom sa Vám dostáva do rúk i záručný list, ktorý Vás informuje o podmienkach záruky.
 • Záručný list starostlivo uschovajte a v prípade reklamácie ho predložte súčasne s dokladom o zakúpení výrobku.
 • Súčasťou tohto záručného listu je návod na údržbu a ošetrovanie dioptrických/slnečných okuliarov a okuliarových šošoviek.
 • Upozorňujeme, že pokiaľ dôjde k poškodeniu dioptrických/slnečných okuliarov alebo okuliarových šošoviek z dôvodu nedodržania zásad o účelovom použití dioptrických/slnečných okuliarov a okuliarových šošoviek, alebo v dôsledku zanedbania údržby, nebude sa na to brať ohľad pri reklamácií.
 • Reklamáciu predajca doloží písomným vyjadrením o stave prijatých dioptrických/slnečných okuliarov alebo okuliarových šošoviek.
 • Po uplynutí záručnej doby nárok na uznanie reklamácie zaniká.
 • Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu, alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva.
 • Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci na žiadosť podľa o nápravu odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania.
 • Návrh podáva spotrebiteľ príslušnému subjektu alternatívneho riešenia sporov; možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá.

 

Rozsah záruky:

 • Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že predávaný tovar je pri preberaní kupujúcim bez vady.
 • Záruka sa vzťahuje na vady, ktoré vznikli v priebehu záručnej doby preukázateľnou chybou výroby, napr. technologickým postupom.

 

Záruka sa nevzťahuje na:

 • Opotrebenie výrobku spôsobené jeho obvyklým používaním.
 • Zmenu dioptrických/slnečných okuliarov alebo okuliarových šošoviek v dôsledku nedodržania pokynov uvedených v návode na údržbu a ošetrovanie.
 • Mechanicky poškodené dioptrické/slnečné okuliare a ich časti alebo na mechanicky poškodené okuliarové šošovky.
 • Opotrebenie dioptrických/slnečných okuliarov alebo okuliarových šošoviek v dôsledku nevhodného výberu a použitia.

 

Návod na použitie a údržbu:

 • Pri výbere starostlivo zvážte účel, na ktorý budú dioptrické/slnečné okuliare alebo okuliarové šošovky používané.
 • Dioptrické/slnečné okuliare prikúpe starostlivo vyskúšajte.
 • Dioptrické/slnečné okuliare alebo okuliarové šošovky vždy uschovávajte v ochrannom puzdre.

 

Dioptrické okuliare:

 • Okuliare sú určené pre bežné nosenie, kde sa nepredpokladá, že budú vystavované nadmernej záťaži.

 

Slnečné okuliare:

 • 100% ochrana pred UV-A a UV-B žiarením.
 • Kategória filtra je uvedená na ráme okuliarov.
 • Tieto okuliare boli vyrobené tak, aby redukovali oslnenie denným svetlom pri bežnom používaní a pri riadení vozidla.
 • Rámy a šošovky sú určené pre bežné nosenie, kde sa nepredpokladá, že budú vystavené nadmernej záťaži.
 • Okuliare nepoužívajte na priame pozorovanie slnka a umelo vyrobených zdrojov UV žiarenia.
 • Rovnako nie sú vhodné na jazdu v šere alebo v noci.

 

Údržba dioptrické/slnečné okuliare:

 • Okuliare (slnečné aj dioptrické) odporúčame čistiť vodou alebo neutrálnym mydlom bez abrazivných prostriedkov. K čisteniu nepoužívajte znečistené a drsné tkaniny, ktoré by mohli poškodiť filter.
 • V žiadnom prípade nepoužívajte na čistenie okuliarových šošoviek drsné tkaniny alebo papierové obrúsky.
 • Nikdy neukladajte okuliare na tvrdú plochu šošovkami dole, ale naopak.
 • Okuliare si zásadne nasadzujte a skladajte dvoma rukami.
 • Okuliare nikdy nenechávajte vystavené za sklom na priamom slnku.
 • Okuliare odkladajte zásadne do stabilného a veľkosťou zodpovedajúceho okuliarového puzdra.