Darčekové poukážky

Darčekové poukážky

zakúpite vo všetkých predajniach GrandOptical

Zakúpenie darčekových poukážok

  • Darčekovú poukážku je možné zakúpiť výhradne v predajniach GrandOptical.
  • Darčeková poukážka je prevoditeľná na ďalšiu osobu, je však ďalej nepredajná.
  • Darčeková poukážka sa predáva v nominálnej hodnote 50 Eur.

Využitie darčekovej  poukázky

  • Darčekovú poukážku je možné uplatniť na kúpu akéhokoľvek tovaru v predajniach GrandOptical.
  • Darčekovú poukážku je možné použiť len jednorazovo k úhrade tovaru vo výške jeho nominálnej hodnoty (ceny uvedené na poukážke).
  • V prípade, že je celková cena zakúpeného tovaru nižšia ako nominálna hodnota poukážky, rozdiel medzi hodnotou poukážky a cenou tovaru sa nevracia. Ak je cena zakúpeného tovaru vyššia než hodnota poukážky, je potrebné tento rozdiel doplatiť.
  • Darčekovú poukážku nie je možné vymeniť za peňažnú hotovosť.
  • Platnosť darčekovej poukážky je 6 mesiacov od dátumu nákupu. Predajca je povinný dátum platnosti poukážky pri predaji vyznačiť na poukážku.
  • Darčekovú poukážku je možné uplatniť najneskôr do dátumu platnosti, ktoré je na nej uvedené. Po tomto termíne stráca platnosť bez náhrady. Nevyužitú poukážku nemožno spätne vymeniť za hotovosť ani za novú darčekovú poukážku. Spoločnosť nenesie žiadnu zodpovednosť za stratu, odcudzenie či znehodnotenie darčekovej poukážky.