GrandOptical Garancia Plus

V GrandOptical ponúkame široké spektrum služieb zahrňujúce merania zraku, profesionálne poradenstvo pri výbere okuliarových rámov a šošoviek, ako aj ďalšie zákaznicke služby.

Podrobné podmienky GrandOptical Garancie Plus:

KEDY SA MÔŽU VYUŽIŤ ZĽAVY GRANDOPTICAL GARANCIA PLUS?

 1. V prípade náhodného poškodenia okuliarového rámu:
  • Keď sa okuliare dajú opraviť, na odbornú opravu poškodennej súčiastky alebo v prípade potre¬by výmeny za zhodnú s pôvodnou súčiastkou (typom a kvalitou).
  • V prípade, keď sa okuliare nedajú opraviť zabezpečíme nový rám zhodný s pôvodným.
 2. V prípade náhodného poškodenia šošoviek:
  • Zabezpečíme šošovky rovnakej kvality, typu a dioptrií, ako boli pôvodné šošovky.
 3. Ak zákazník okuliare stratil, zabudol si ich niekde alebo ich iba nevie nájsť.
  • V rámci služby GrandOptical Garancia Plus ponúkame našim zákazníkom, držiteľom karty Garancia Plus počas dvoch rokov od zakúpenia 1x 75% zľavu z nákladov na opravu alebo výmenu okuliarov v prípade ich náhodného poškodenia.
  • Ďalej v prípade kúpy nových okuliarov za stratené okuliare poskytneme 1x50% zľavu z ceny okuliarov bez zliav.

V AKOM PRÍPADE SA NEDAJÚ VYUŽIŤ ZĽAVY GRANDOPTICAL GARANCIE PLUS?

 • Prirodzené opotrebovanie.
 • Úmyselné poškodenie, zničenie.
 • Bezplatné služby Grandoptical (nastavenie okuliarov, zatiahnutie skrutiek, náhrada, výmena sedielok).

Ďalšie podmienky:

 • Zľavy GrandOptical Garancia Plus sa vzťahujú výlučne iba na pôvodne objednaný produkt s rovnakými dioptrickými parametrami, a hodnota zľavy sa posudzuje podľa pôvodnej spotrebiteľskej ceny bez zliav.
 • Zľava sa môže uplatniť iba po predložení karty Garancia Plus, o ktorú môže zákazník požiadať v prípade každej novej objednávky kompletných okuliarov (rám+šošovky). Poplatok za kartu je potrebné uhradiť pri objednávke, najneskôr však pri výdaji okuliarov a uhradení konečnej sumy za okuliare.
 • V prípade, ak zákazník kartu Garancia Plus nepredloží, nemôžeme mu tieto služby poskytnúť ani vtedy, ak v systéme vieme nájsť údaje o okuliaroch
 • Už využitá zľava karty Garancia Plus sa v každom prípade musí registrovať na karte, a po uplatnení oboch zliav sa karta odoberie zákazníkovi.
 • K okuliarom zakúpeným so zľavou 50%, resp. 75% sa nemôže zakúpiť nová Garancia Plus karta!

Cena karty Garancia Plus je určená na základe hodnoty zakúpeného produktu nasledovne:

 1. ak spotrebiteľská cena zakúpených okuliarov je do 100 Eur, cena karty je 8 Eur
 2. ak spotrebiteľská cena zakúpených okuliarov je do 130 Eur, cena karty je 10 Eur
 3. ak spotrebiteľská cena zakúpených okuliarov je do 160 Eur, cena karty je 13 Eur
 4. ak spotrebiteľská cena zakúpených okuliarov je do 250 Eur, cena karty je 16 Eur
 5. ak spotrebiteľská cena zakúpených okuliarov je nad 250 Eur, cena karty je 20 Eur