Vyberte si svoju zľavuAkciová ponuka

 • Zákazníci môžu získať

  zľavu 50 % na rámy

  alebo

  zľavu 40 % na okuliarové šošovky

 • Uvedené zľavy sa vzťahujú na všetky rámy a okuliarové šošovky v ponuke GrandOptical.

Trvanie akcie

Ponuka platí od 8. 2. 2018 do odvolania

Ďalšie pravidlá akcie

 • Akcie sa môžu zúčastniť všetci zákazníci, ktorí si objednajú alebo uskutočnia v GrandOptical nákup v stanovenom termíne.
 • Zľavy na rámy a okuliarové šošovky možno poskytnúť iba pri nákupe kompletných dioptrických okuliarov (rám + okuliarové šošovky).
 • Podmienkou získania zľavy 50 % na rám je nákup kompletných dioptrických okuliarov (rám + okuliarové šošovky) minimálne s variantou okuliarových šošoviek GrandSada Comfort 1,6 (HP 60N3) alebo drahšou variantou.
 • V prípade okuliarových šošoviek zľava bude poskytnutá z ceny okuliarových šošoviek vrátane povrchových úprav.
 • V prípade výmeny okuliarových šošoviek do vlastného rámu nie je možné uvedené zľavy uplatniť.
 • K okuliarovým šošovkám je možné zakúpiť akýkoľvek rám z ponuky GrandOptical.
 • Nárok na zľavu nie je možné uplatniť spätne na už uzavreté obchodné zmluvy (objednávky) a zľavu nie je možné preniesť na inú skupinu produktov.
 • Zľavu 50 % na rámy a zľavu 40 % na okuliarové šošovky nie je možné sčítať v rámci jednej objednávky.
 • Zľavu nie je možné rozdeliť na časti, nemožno ju vymeniť za hotovosť a z jej hodnoty nie je možné vrátiť v hotovosti. .

T- úto promo akciu nie je možné kombinovať s inými akčnými ponukami alebo trvalými zľavami či zľavovými poukazmi